مسئول کارگزینی

Last Update: ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ ۰۷:۵۲| تعداد بازدید: 259
کارگزین

خانم سهیلا نقوی

مسئول کارگزینی

لیسانس مدیریت بازرگانی

فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

داخلی (137)