خانه بهداشت های تحت پوشش و روستاهای قمر

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰۸:۴۳| تعداد بازدید: 17
خانه های بهداشت تحت پوشش تلفن روستاهای قمر
بیدوی 05153933434 دولانه
کشکک 05153943400 ___
قلعه1 05153783800 ___
قلعه2 05153783700 ___
فیروزآباد 05153883500 محمدآباد