خانه بهداشت های تحت پوشش و روستاهای قمر

Last Update: ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ ۰۸:۳۳| تعداد بازدید: 17
خانه های بهداشت تحت پوشش تلفن روستاهای قمر
کاریز بالا 05153753166 ___
گلسرا 05153633480 ___
عنبرسرا 05153663374 ___
برزو 05153758126 ___
پاقلعه 05153758127 پاگدار
علی آباد 05153863338

سهل آباد

سعدآباد

شیرخون  

کاریزگلی

شستان

بقیع