مدیر شبکه

Last Update: ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ ۰۸:۰۸| تعداد بازدید: 252

 

 

 

 

سرپرست شبکه

       

      دکتر داود ایل بیگی

    سمت: سرپرست شبکه

    تلفن:  05153726217  - 05153726218

   داخلی: 101