آموزش بهورز

در بازدید از خانه بهداشت آموزشی علی آباد عنوان شد هدف نهایی از آموزش بهورزان، حفظ، تامین و ارتقاء سلامت جامعه است

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ ۱۲:۳۱ | تعداد بازدید: 35

به گزارش روابط عمومی، دکتر داود ایل بیگی سرپرست شبکه بهداشت و درمان زاوه به منظور بررسی روند آموزش های بهورزان از خانه بهداشت آموزشی روستای علی آباد بازدیدکرد.

دکتر ایل بیگی با اشاره به نقش بی بدیل بهورزان به عنوان سفیران سلامت در ارتقاء شاخص ها ی بهداشتی و سطح بهداشت عمومی جامعه اظهار داشت: مهمترین رکن در تحقق این اهداف بکارگیری بهورزان توانمند و آموزش دیده می باشد.

لازم به ذکر است در ابتدای این بازدید افسانه خنیاگر مربی بهورز این دوره گزارشی از روند کلاس های آموزشی ارائه نمود.

تصاویر خبر
سر تیتر خبر
آموزش بهورز