بازدید سرپرست شبکه بهداشت و درمان زاوه از مراکز خدمات جامع سلامت کاهیجه، ساق و قلعه آقا حسن

تاریخ انتشار: ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ ۱۰:۵۰ | تعداد بازدید: 92

به گزارش روابط عمومی، دکتر داود ایل بیگی سرپرست و مسئول حراست شبکه بهداشت و درمان زاوه از مراکز خدمات جامع سلامت کاهیجه، ساق و قلعه آقا حسن بازدید نمودند.

دکتر ایل بیگی ضمن تقدیر از زحمات پرسنل این مراکز، طی جلسه ای با آنان هدف از این بازید را بررسی روند خدمت رسانی به مردم و همچنین شناسایی کمبود ها و نواقص عنوان کرد.

سرپرست شبکه تصریح کرد: برای پیشرفت و ارتقاء سطح سلامت عمومی در شهرستان، جلوگیری از هدر رفت منابع نیازمند برنامه ریزی اصولی و بلند مدت هستیم.

ایشان افزودند: همه باید در راستایی خدمت رسانی بهتر و مطلبوب تر به مردم از تمامی ظرفیت ها و توانایی های مهارتی و تجهیزاتی خود استفاده نماییم و مسئولین واحدهای ستادی و پشتیبانی می بایست با برنامه ریزی و در نظر گرفتن تمهیدات لازم و رصد مدام شاخص ها بهداشتی در جهت تحقق این امر بیش از پیش تلاش نمایند.

لازم به ذکر است دکتر ایل بیگی از پروژه ساختمان در حال احداث مرکز خدمات جامع سلامت کاهیجه بازدید نمود.