دفتر ریاست روابط عمومی و رفاه

Last Update: ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ ۱۳:۰۷| تعداد بازدید: 258
روح اله بلوچ قرایی

روح اله بلوچ قرائی 

لیسانس مدیریت بازرگانی

تلفن : 05153726217 - 05153726218 - 05153723096- داخلی 102 فکس 53723246