امور عمومی

تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۰۸/۱۰ ۱۰:۵۰ | تعداد بازدید: 600

IMG_6341_0.JPG

مسئول امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه

علی مرادپور

شماره تماس: 05153726217 داخلی 237