نجات جان مادر باردار گرفتار سیلاب

تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۰۱/۲۸ ۱۰:۰۱ | تعداد بازدید: 46

با توجه به بارندگی های اخیر و شروع سیلاب های فصلی و قطع ارتباط برخی راه های روستایی با پیگیری های مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان زاوه و تلاش همه جانبه همکاران واحد های مختلف در راستای نجات جان مادر باردار که به مدت ۷۲ ساعت به علت وجود سیلاب و عدم دسترسی نیمی از اهالی روستای صبی شهرستان زاوه به مرکز شهرستان در روز سه شنبه مورخه ۱۳۹۹/۰۱/۲۶ با از خودگذشتگی همکاران (آقای جعفر محمدپور و خانم حیدری(ماما) و آقای فرخنده(راننده آمبولانس)) و کمک اهالی موجب گردید در ساعت ۱۳:۳۰ مادر به سلامت از سیلاب عبور و جهت ادامه مراقبت به مرکز درمانی منتقل گردد که باعث شادمانی مادر باردار و بستگان وی شد.